Alla ord i databasen som börjar på I

Här hittar du en sammanställning över alla ord i vår databas som börjar på bokstav i. Totalt handlar det om information kring plural för 1077 ord som börjar på bokstaven i.

Slumpa fram ett ord!

Ord A till Ö:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Lista ord som börjar på I

I-band
i-land
i-landsproblem
iakttagare
iakttagelse
iberisk
iberoromansk
ichthyolog
icke-binär
icke-brott
icke-metall
icke-religiös
icke-rökare
icke-tom
icke-trivial
icke-troende
ickebinär
ickerökare
icketrivial
id
id-kort
ID-nummer
ide
idé
ideal
idealisk
idealist
idealistisk
idéassociation
ideell
idegran
idéhistoriker
idéhistorisk
idel
idelig
idempotent
identifierande
identifierbar
identisk
identitet
identitetselement
identitetskort
identitetsmarkör
identitetsmatris
ideografisk
ideolog
ideologi
ideologisk
idérik
idéspruta
idiofon
idiolekt
idiom
idiomatisk
idiopatisk
idiosynkrasi
idiot
idioti
idiotisk
idiotism
idiotmatt
idisslande
idisslare
idkare
idog
idol
idrott
idrottare
idrotterska
idrottsanläggning
idrottsförbund
idrottsförening
idrottsgren
idrottshall
idrottshögskola
idrottsklubb
idrottskvinna
idrottslag
idrottsläkare
idrottslärare
idrottsledare
idrottslig
idrottsliga
idrottsman
idrottsmatch
idrottspark
idrottsplats
idrottsutövning
idyll
idylliker
idyllisk
ifrågavarande
ifrågavorden
igel
igelkott
igelkottskaktus
igelkottskaragan
igenkänd
igenkännande
igenkännlig
iggad
iglo
igloo
iglootält
ignorant
ignorerande
ihålig
ihållande
ihärdig
ihjälhetsad
ihjälskjuten
ihjälslagen
ihopslagning
ihopsydd
iklädd
ikon
ikonisk
ikonografi
ikonostas
ikosaeder
iktyolog
iktyologisk
il
iland
ilande
ilbud
ileocekal
ileocekalklaff
ilex
illa
illa till mods
illaluktande
illamående
illasinnad
illativ
illaudabel
illavarslande
illbattig
illbatting
illdåd
illegal
illegitim
iller
illfundig
illgärning
illgärningskvinna
illgärningsman
illgrön
illikvid
illistig
illitterat
illmarig
illojal
illparig
illsint
illumination
illusion
illusionist
illusorisk
illuster
illustration
illustrativ
illustratör
illustrerad
illustrerande
illvillig
illvillighet
ilning
ilsk
ilska
ilsken
imaginär
imaginärdel
imagist
imagistisk
imagologisk
imam
imbecill
imitation
imitatör
imiterande
imma
immateriell
immatrikulerande
immig
immigrant
immigration
immission
immobil
immoderat
immodest
immoralism
immun
immunbrist
immunförsvar
immunitet
immunoglobulin
immunologisk
immunsystem
impad
impala
impande
impedans
imperativ
imperativform
imperator
imperatorisk
imperfekt
imperfektform
imperfektiv
imperfektum
imperialism
imperialist
imperialistisk
imperium
impermeabel
impertinens
impertinent
implementation
implementerad
implementerande
implicerande
implicit
implikation
implikationspil
implikatur
implosion
imponerad
imponerande
impopulär
import
importerande
importör
imposant
impossibel
impotent
impregnering
impregneringsmedel
impression
improduktiv
impromptu
improvisation
improvisatör
improvisatorisk
improviserande
impuls
impulsiv
impulsivitet
impulsköp
imtorkare
inackordering
inackorderingsställe
inadekvat
inadvertens
inäga
inaktion
inaktiv
inaktuell
inälva
inaugurerande
inavelskoefficient
inbäddad
inbäddande
inberättande
inbetalning
inbillning
inbillningssjuk
inbilsk
inbilska
inbiten
inbjudan
inbjudare
inbjuden
inbjudning
inblandad
inblandning
inblick
inbördeskrig
inbox
inboxad
inbromsning
inbrott
inbrottslarm
inbrottstjuv
inbrottsverktyg
inbunden
inbyggare
incestuös
incheckning
incheckningsdisk
incidens
incident
incisiv
incitament
incitamentsstruktur
indefinit
indelning
independent
index
indexerad
indexreglerad
indian
indiansk
indianska
indianstam
indicium
indier
indifferent
indignerad
indikation
indikativ
indikator
indikatorpapper
indikerande
indirekt
indisk
indisk pansarnoshörning
indiska
indiskret
indiskretion
indisponerad
indisponibel
indisputabel
individ
individualiserad
individualiserande
individualist
individualistisk
individualitet
individuell
indoeuropeisk
indoktrinerande
indoktrinering
indones
indonesier
indonesisk
indonesiska
indossament
indossat
indrag
indragen
indragning
indräktig
induktans
induktion
induktionslampa
induktionsspis
induktiv
induktor
indulgensbrev
indunstare
industri
industrialisering
industrianläggning
industriarbetare
industribyggnad
industriell
industrigren
industriområde
industriös
industristad
ineffektiv
inert
inessiv
inessivisk
inexakt
infall
infälld
infallen
infallsvinkel
infam
infanteri
infanterist
infantil
infarkt
infart
infattad
infattande
infekterad
infekterande
infektion
infektionssjukdom
infernalisk
inferno
infertil
infertilitet
infiltration
infiltratör
infiltrerande
infinit
infinitesimal
infinitiv
infirmitet
infix
inflammation
inflammatorisk
inflammerad
inflatering
inflation
inflatorisk
inflektionspunkt
inflexionspunkt
influencer
influens
influensa
influensavaccin
influensavirus
influerande
influerare
inflytande
inflytelse
inflytelserik
inflyttning
inflyttningsfest
infödd
inföding
infogande
infogning
infografik
införande
införd
infordrande
informant
information
informationschef
informationskälla
informativ
informator
informatör
informell
informerande
införstådd
inforuta
infraljud
infraröd
infrastruktur
infrastrukturell
infrusen
infryst
infusion
ingående
ingång
ingångsdörr
ingångspsalm
ingångssida
ingefära
ingefärsmarmelad
ingenium
ingenjör
ingenjörstrupp
ingenjörsväder
ingenjörsvetenskap
ingeny
ingermanländsk
ingifte
ingivelse
inglasad
ingrediens
ingrepp
ingrer
ingress
ingripande
ingrodd
inhägnad
inhalation
inhemsk
inhibition
inhibitionsbeslut
inhibitor
inhibitorisk
inhuman
inhyseshjon
inhysing
initial
initialism
initiation
initiationsakt
initiativ
initiativrik
initiativtagare
initierad
initierande
injektion
injektiv
injektor
injera
ink
inkapabel
inkarnation
inkarnerad
inkiett
inklination
inklistrad
inkluderande
inkoativ
inkommensurabel
inkommoderande
inkompatibel
inkompetent
inkomplett
inkompressibel
inkomst
inkomstkälla
inkomsttagare
inkongruens
inkongruent
inkonsekvent
inkonsistens
inkonsistent
inkonstant
inkonstitutionell
inkontinens
inkonventionell
inköp
inköpare
inköpslista
inköpt
inkorg
inkorporerande
inkorporering
inkorrekt
inkretin
inkrustation
inkrustationsfasad
inkubationstid
inkubator
inkunabel
inkurant
inkvarterad
inkvisition
inkvisitor
inkvisitorisk
inkvoterad
inlaga
inlagd
inlägg
inlämnad
inledande
inledning
inlineskridsko
inloggad
inloggning
inlopp
inlupp
inmatad
inmatning
inmundigande
inmurad
innanmäte
innansida
innebandyboll
innebandyklubb
innebandyklubba
innebandylag
innebandylandskamp
innebandyspelare
inneboende
innebörd
innebördsdiger
inneburen
innefattad
innefattning
innehållsförteckning
innehållslös
innehållsrik
innehav
innehavare
innergård
inneröra
innerräl
innerräls
innersida
innerslang
innerstad
innerstadsbefolkning
innertak
innervation
innevånare
innevarande
innovation
innovativ
inofficiell
inomhustävling
inomhusvärldsmästare
inoperabel
inopportun
inordnad
inordnande
inövad
inpass
inpiskad
inpiskare
inramande
inramning
inrangerad
inrättad
inrättande
inrättning
inre produkt
inre produktrum
inredning
inreproduktrum
inrikesbrev
inrikesminister
inrikespolitisk
inriktad
inriktande
inriktning
insamlad
insamlande
insamling
insändare
insats
insatt
insättande
insättning
insegel
insekt
insektsägg
insektsart
insektsätare
insektslarv
insemination
inseminering
inserat
insexnyckel
insida
insikt
insiktsfull
insinuant
insinuation
insinuerad
insinuerande
insisterad
insisterande
insjö
insjöfiskare
insjuknad
insjuknande
inskränkande
inskränkning
inskränkt
inskription
inskriven
inslag
inslagen
insläpp
insläppt
insmord
insnöad
insolent
insolvent
inspark
inspärrande
inspekterad
inspekterande
inspektion
inspektor
inspektör
inspektris
inspelad
inspelande
inspelning
inspicient
inspiration
inspirationsmuskel
inspirationstalare
inspiratör
inspiratorisk
inspirerad
inspirerande
instabil
inställande
installation
installationsprogram
installatör
inställbar
inställd
inställelse
installerad
installerande
inställning
inställsam
instämmande
instängd
instängning
instans
instickskort
instiftad
instinkt
instinktiv
instituerad
institut
institution
institutionell
instruerad
instruerande
instruering
instruktion
instruktionsrepertoar
instruktiv
instruktör
instruktris
instrument
instrumental
instrumentalist
instrumentation
instrumentbräda
instrumentbräde
instrumenterande
instrumentpanel
instuderande
insubordination
insufficient
insulär
insult
insyltad
intag
intåg
intagning
intäkt
intecknad
intecknande
inteckning
integral
integralekvation
integralkurva
integraltecken
integrand
integration
integrationsgräns
integrationskonstant
integrationsminister
integrerad
integrerad krets
integrerande
integritetsområde
intellekt
intellektuell
intelligens
intelligenskvot
intelligensmätning
intelligenstest
intelligent
intendent
intendentur
intensiv
intensivvårdsavdelning
intention
interagerad
interagerande
interaktion
interaktiv
intercellulär
interdikt
interfalangealled
interferens
interfererad
interfererande
interferon
interfix
interfolierande
intergalaktisk
interimistisk
interimsstyrelse
interiör
interjektion
interjektionsfras
interkardinalstreck
interkontinental
interkostal
interkostalmuskel
interkulturell
interleukin
interlokutör
intermezzo
intermittent
intermolekylär
intern
internalisering
internat
internationalist
internationell
Internetanslutning
internetanslutning
Internetanvändare
internetanvändare
internetforum
internetleverantör
Internetleverantör
internettroll
Internetuppkoppling
internetuppkoppling
internminne
internordisk
interoperabilitet
interpellant
interpellation
interplanetarisk
interpolation
interpretation
interregnum
interrobang
interrogativ
intersexuell
interskandinavisk
interstellär
interurban
intervall
intervenerad
intervenerande
intervention
intervju
intervjuad
intervjuande
intervjuperson
intig
intim
intimitet
intjack
intolerabel
intolerant
intonation
intracellulär
inträdande
inträdd
inträde
inträdesavgift
inträdesprov
intraepitelial
inträffad
inträffande
intrafusal
intrahepatisk
intramolekylär
intrång
inträngande
intransigent
intransitiv
intrapleural
intraprenad
intravenös
intressant
intresse
intressegrupp
intressekonflikt
intressent
intresseområde
intresserad
intresseräkning
intresserande
intressesfär
intresseväckande
intrig
intrigant
intrigmakerska
intrikat
introducerad
introducerande
introduktion
introduktör
intron
introspektiv
introvert
intryck
intuitiv
intyg
inuit
invaderad
invaderande
invalid
invalidiserad
invalidiserande
invånarantal
invånare
invånarnamn
invand
invändande
invändig
invändning
invändningsfri
invandrad
invandrande
invandrarägd
invandrare
invandrarfientlig
invandrarverk
invandring
inväntad
inväntande
invariabel
invariant
invasion
invecklad
invektiv
inventarium
inventerad
inventerande
inventerare
inventering
invention
inventionssoffa
inventiös
inverkad
inverkande
inverkning
invers
inversion
inverterad
inverterande
inverterbar
investerad
investerande
investerare
investering
investeringssparkonto
investmentbolag
invigning
invigningsdag
invigningsfest
invit
invitation
invite
invokation
involution
involverad
involverande
inympad
inympande
inzoomad
IP-adress
irakier
irakisk
irakiska
iranier
iransk
iranska
iris
irländare
irländsk
irländska
ironi
ironiker
ironiserande
ironisk
irrationell
irrbild
irrbloss
irreal
irreguljär
irrelevans
irrelevant
irreligiös
irreparabel
irreversibel
irrfärd
irrgång
irritabel
irritament
irritation
irriterande
irrlära
irrväg
isabellafärgad
isabellastenskvätta
isabellatörnskata
isanosaurus
isbana
isberg
isbergssallat
isbit
isbjörn
isblå
isbrytare
isbrytning
iscensättande
iscensättning
isdans
isdraba
isentrop
isfri
isglass
ishall
ishavsgråsugga
ishavssjöstjärna
ishink
ishockeydomare
ishockeyklubb
ishockeyklubba
ishockeylag
ishockeylandskamp
ishockeylandslag
ishockeymatch
ishockeypuck
ishockeyrink
ishockeyspelare
isig
iskabbeleka
iskall
islamisk
islamist
islamofob
islamofobi
islamofobisk
islamolog
islamsk
islandshäst
isländsk
isländska
islänning
islossning
ism
ismås
ismaskin
isnål
isobar
isogloss
isogon
isogonal
isokor
isolani
isolat
isolation
isolationsfel
isolator
isolatspråk
isolerad
isolerande
isolering
isomer
isometri
isometrisk
isomorf
isomorfi
isomorfism
isoosmotisk
isopropylmetylfluorfosfonat
isoterm
isotermisk
isoton
isotop
isotrop
israel
israelisk
israeliska
isränna
isskåp
isskiva
isskulptur
issnurra
istäcke
istäckt
istadig
istapp
iste
isterband
istid
istoppstäcke
isvak
IT-jätte
italienare
italiensk
italienska
italienskfödd
italiensktalande
italiensktillverkad
italisk
item
iteration
iterativ
itutad
ivorian
ivoriansk
ivorianska
ivrande
ivrare
ivrig