Idog i plural

Idog är ordet.

Plural för idog är idoga.

Vad är plural för idog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet idog. Plural av idog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet idog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet idog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet idog har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder idog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av idog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/idog

Du kan också söka efter idog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=idog

Mer information om ordet idog:

Ordet idog består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till idog:

Idog har dessa synonymer: energisk, flitig, ihärdig, nitisk, strävsam, trägen, uthållig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet idog, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på idog?

Följande ord rimmar med idog: bog, fog, nog, avog, drog, knog, krog, ofog, plog, skog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet idog: sidogata.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord