Bog i plural

Bog är ordet.

Plural för bog är bogar, bogarna, bogars och bogarnas.

Vad är plural för bog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bog. Plural av bog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bog har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bog

Du kan också söka efter bog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bog

Mer information om ordet bog:

Ordet bog består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på bog?

Följande ord rimmar med bog: fog, nog, avog, drog, idog, knog, krog, ofog, plog, skog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 24 ord som på något sätt liknar ordet bog Här kommer de tio första: bög, bögeri, bögfilm, boggi, böghög, bögig, bögklubb, bögmaffia, bögpar och bogserad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord