Ofog i plural

Ofog är ordet.

Plural för ofog är ofog, ofogen, ofogs och ofogens.

Vad är plural för ofog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ofog. Plural av ofog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ofog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ofog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ofog har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ofog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ofog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ofog

Du kan också söka efter ofog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ofog

Mer information om ordet ofog:

Ordet ofog består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till ofog:

Ofog har dessa synonymer: dumheter, hyss, rackartyg, sattyg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ofog, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ofog?

Följande ord rimmar med ofog: bog, fog, nog, avog, drog, idog, knog, krog, plog, skog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet ofog: kronofogde.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord