Eklog i plural

Eklog är ordet.

Plural för eklog är ekloger, eklogerna, eklogers och eklogernas.

Vad är plural för eklog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eklog. Plural av eklog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eklog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eklog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eklog har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eklog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eklog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eklog

Du kan också söka efter eklog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eklog

Mer information om ordet eklog:

Ordet eklog består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på eklog?

Följande ord rimmar med eklog: bog, fog, nog, avog, drog, idog, knog, krog, ofog, plog, skog, Skog, smog, tjog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord