Skog i plural

Skog är ordet.

Plural för skog är skogar, skogarna, skogars och skogarnas.

Vad är plural för skog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skog. Plural av skog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skog har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skog

Du kan också söka efter skog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skog

Mer information om ordet skog:

Ordet skog består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till skog:

Skog har dessa synonymer: trädäng

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet skog, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på skog?

Följande ord rimmar med skog: bog, fog, nog, avog, drog, idog, knog, krog, ofog, plog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 75 ord som på något sätt liknar ordet skog Här kommer de tio första: ädellövskog, almskog, alskog, aspskog, barrskog, björkskog, björnskog, blandskog, bokskog och ekskog.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord