Avog i plural

Avog är ordet.

Plural för avog är avoga.

Vad är plural för avog?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avog. Plural av avog är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avog.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avog. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avog har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder avog?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avog så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avog

Du kan också söka efter avog direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avog

Mer information om ordet avog:

Ordet avog består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till avog:

Avog har dessa synonymer: motsträvig, motvillig, negativ, ovänlig, vresig, vrång

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avog, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avog?

Följande ord rimmar med avog: bog, fog, nog, drog, idog, knog, krog, ofog, plog, skog, Skog, smog, tjog, eklog, pirog.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet avog: avoghet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord