Vrång i plural

Vrång är ordet.

Plural för vrång är vrånga.

Vad är plural för vrång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vrång. Plural av vrång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vrång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vrång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vrång har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder vrång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vrång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vrång

Du kan också söka efter vrång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vrång

Mer information om ordet vrång:

Ordet vrång består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till vrång:

Vrång har dessa synonymer: avog, motsträvig, motvalls, ogin, svårövertalad, tvär

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vrång, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vrång?

Följande ord rimmar med vrång: fång, gång, hång, lång, sång, tång, vång, fjång, igång, prång, spång, stång, svång, trång, tvång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet vrång: förvrängd, förvrängning, skälvrängare, vrångbild, vrångsida och vrångvis.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord