Sång i plural

Sång är ordet.

Plural för sång är sånger, sångerna, sångers och sångernas.

Vad är plural för sång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sång. Plural av sång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sång har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sång

Du kan också söka efter sång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sång

Mer information om ordet sång:

Ordet sång består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till sång:

Sång har dessa synonymer: låt, visa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sång, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sång?

Följande ord rimmar med sång: fång, gång, hång, lång, tång, vång, fjång, igång, prång, spång, stång, svång, trång, tvång, vrång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 91 ord som på något sätt liknar ordet sång Här kommer de tio första: allsång, allsångsvänlig, ärtsångare, badbassäng, barnsäng, bassäng, bassängkant, betesäng, busksångare och dessäng.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord