Stång i plural

Stång är ordet.

Plural för stång är stänger, stängerna, stängers och stängernas.

Vad är plural för stång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stång. Plural av stång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stång har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stång

Du kan också söka efter stång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stång

Mer information om ordet stång:

Ordet stång består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till stång:

Stång har dessa synonymer: påle, ribba, stav, stolpe

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stång, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stång?

Följande ord rimmar med stång: fång, gång, hång, lång, sång, tång, vång, fjång, igång, prång, spång, svång, trång, tvång, vrång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 34 ord som på något sätt liknar ordet stång Här kommer de tio första: avisoleringstång, avstängd, avstängning, avvägningsstång, backstegstangent, dörrstängare, dragstång, fimmelstång, flaggstång och flaggstångsslinga.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord