Dörrstängare i plural

Dörrstängare är ordet.

Plural för dörrstängare är dörrstängare, dörrstängarna, dörrstängares och dörrstängarnas.

Vad är plural för dörrstängare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dörrstängare. Plural av dörrstängare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dörrstängare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dörrstängare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dörrstängare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dörrstängare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dörrstängare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dörrstängare

Du kan också söka efter dörrstängare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dörrstängare

Mer information om ordet dörrstängare:

Ordet dörrstängare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på dörrstängare?

Följande ord rimmar med dörrstängare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord