Orre i plural

Orre är ordet.

Plural för orre är orrar, orrarna, orrars och orrarnas.

Vad är plural för orre?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet orre. Plural av orre är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet orre.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet orre. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet orre har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder orre?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av orre så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/orre

Du kan också söka efter orre direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=orre

Mer information om ordet orre:

Ordet orre består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på orre?

Följande ord rimmar med orre: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, pare, rare, syre, Tore, Ture.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 47 ord som på något sätt liknar ordet orre Här kommer de tio första: abborre, barkborre, citronsjöborrekaktus, ekorre, flygekorre, förrevolutionär, guldsjöborrekaktus, gulsporre, havsabborre och inkorrekt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord