Tre i plural

Tre är ordet.

Plural för tre är tre, trær, trea, trærne, tres, trærs och treas, trærnes.

Vad är plural för tre?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tre. Plural av tre är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tre.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tre. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tre har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tre?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tre så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tre

Du kan också söka efter tre direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tre

Mer information om ordet tre:

Ordet tre består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på tre?

Följande ord rimmar med tre: re, bre, fre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore, Ture.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 260 ord som på något sätt liknar ordet tre Här kommer de tio första: administrerad, administrerande, allmänintresse, aptitretande, aptitretare, åsiktsregistrerande, atlantpetrell, avregistrerad, avregistrering och bakstreck.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord