Hare i plural

Hare är ordet.

Plural för hare är harar, hararna, harars och hararnas.

Vad är plural för hare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hare. Plural av hare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hare

Du kan också söka efter hare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hare

Mer information om ordet hare:

Ordet hare består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på hare?

Följande ord rimmar med hare: re, bre, fre, tre, acre, fore, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore, Ture.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet hare: fälthare, geocachare, harem, påskhare och sjöhare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord