Syre i plural

Syre är ordet.

Plural för syre är syren, syrena, syrens och syrenas.

Vad är plural för syre?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet syre. Plural av syre är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet syre.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet syre. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet syre har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder syre?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av syre så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/syre

Du kan också söka efter syre direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=syre

Mer information om ordet syre:

Ordet syre består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till syre:

Syre har dessa synonymer: oxygen

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet syre, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på syre?

Följande ord rimmar med syre: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, Tore, Ture.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet syre Här kommer de tio första: kolsyresläckare, mjölksyrebakterie, syreatom, syrefattig, syreförbrukning, syreförening, syremolekyl, syren, syrenfärgad och syrerik.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord