Ekorre i plural

Ekorre är ordet.

Plural för ekorre är ekorrar, ekorrarna, ekorrars och ekorrarnas.

Vad är plural för ekorre?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ekorre. Plural av ekorre är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ekorre.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ekorre. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ekorre har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ekorre?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ekorre så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ekorre

Du kan också söka efter ekorre direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ekorre

Mer information om ordet ekorre:

Ordet ekorre består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på ekorre?

Följande ord rimmar med ekorre: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet ekorre: flygekorre och jordekorre.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord