Barkborre i plural

Barkborre är ordet.

Plural för barkborre är barkborrar, barkborrarna, barkborrars och barkborrarnas.

Vad är plural för barkborre?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet barkborre. Plural av barkborre är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet barkborre.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet barkborre. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet barkborre har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder barkborre?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av barkborre så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/barkborre

Du kan också söka efter barkborre direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=barkborre

Mer information om ordet barkborre:

Ordet barkborre består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på barkborre?

Följande ord rimmar med barkborre: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord