Fång i plural

Fång är ordet.

Plural för fång är fång, fången, fångs och fångens.

Vad är plural för fång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fång. Plural av fång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fång har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fång

Du kan också söka efter fång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fång

Mer information om ordet fång:

Ordet fång består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på fång?

Följande ord rimmar med fång: gång, hång, lång, sång, tång, vång, fjång, igång, prång, spång, stång, svång, trång, tvång, vrång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 51 ord som på något sätt liknar ordet fång Här kommer de tio första: anfang, avfångningsskott, befängd, bifångst, blickfång, bondfångare, drömfångare, eldfängd, fåfäng och fåfänga.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord