Avfångningsskott i plural

Avfångningsskott är ordet.

Plural för avfångningsskott är avfångningsskott, avfångningsskotten, avfångningsskotts och avfångningsskottens.

Vad är plural för avfångningsskott?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avfångningsskott. Plural av avfångningsskott är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avfångningsskott.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avfångningsskott. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avfångningsskott har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder avfångningsskott?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avfångningsskott så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avfångningsskott

Du kan också söka efter avfångningsskott direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avfångningsskott

Mer information om ordet avfångningsskott:

Ordet avfångningsskott består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 12, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på avfångningsskott?

Följande ord rimmar med avfångningsskott: gott, lott, tott, bott, pott, skott, drott, spott, flott, slott, knott, brott, blott, karott, idrott.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord