Fåne i plural

Fåne är ordet.

Plural för fåne är fånar, fånarna, fånars och fånarnas.

Vad är plural för fåne?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fåne. Plural av fåne är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fåne.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fåne. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fåne har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fåne?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fåne så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fåne

Du kan också söka efter fåne direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fåne

Mer information om ordet fåne:

Ordet fåne består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till fåne:

Fåne har dessa synonymer: allan, idiot, narr, stolle

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fåne, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fåne?

Följande ord rimmar med fåne: ene, sne, Anne, Lune, Arne, bane, orne, Sune, syne, 2:ne, hane, inne, Rune, 3:ne, akne.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet fåne: byfåne, faner, fanér, fanerblåsa, fanerogam, fanerozoisk och renfanekrage.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord