Byfåne i plural

Byfåne är ordet.

Plural för byfåne är byfånar, byfånarna, byfånars och byfånarnas.

Vad är plural för byfåne?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet byfåne. Plural av byfåne är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet byfåne.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet byfåne. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet byfåne har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder byfåne?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av byfåne så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/byfåne

Du kan också söka efter byfåne direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=byfåne

Mer information om ordet byfåne:

Ordet byfåne består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till byfåne:

Byfåne har dessa synonymer: idiot

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet byfåne, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på byfåne?

Följande ord rimmar med byfåne: ene, sne, Anne, Lune, Arne, bane, orne, Sune, syne, 2:ne, hane, inne, Rune, 3:ne, akne.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord