Fån i plural

Fån är ordet.

Plural för fån är fån, fånen, fåns och fånens.

Vad är plural för fån?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fån. Plural av fån är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fån.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fån. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fån har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fån?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fån så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fån

Du kan också söka efter fån direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fån

Mer information om ordet fån:

Ordet fån består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till fån:

Fån har dessa synonymer: dumbom, fjant, idiot, idiotisk, tok, tönt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fån, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fån?

Följande ord rimmar med fån: vån, dån, hån, lån, mån, nån, rån, sån, från, plån, slån, spån, ifrån, terån, ändån.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 123 ord som på något sätt liknar ordet fån Här kommer de tio första: alfanumerisk, anfang, avfångningsskott, befängd, bifångst, blickfång, bluffande, bondfångare, buffande och byfåne.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord