Tönt i plural

Tönt är ordet.

Plural för tönt är töntar, töntarna, töntars och töntarnas.

Vad är plural för tönt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tönt. Plural av tönt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tönt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tönt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tönt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tönt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tönt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tönt

Du kan också söka efter tönt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tönt

Mer information om ordet tönt:

Ordet tönt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till tönt:

Tönt har dessa synonymer: bondlurk, fjant, fjolla, fån, jöns, mes, mjäk, tölp

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tönt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tönt?

Följande ord rimmar med tönt: lönt, rönt, skönt, krönt, grönt, utrönt, illgrönt, gulgrönt, änskönt, mörkgrönt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet tönt: maratontabell och töntig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord