Fjant i plural

Fjant är ordet.

Plural för fjant är fjantar, fjantarna, fjantars och fjantarnas.

Vad är plural för fjant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fjant. Plural av fjant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fjant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fjant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fjant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fjant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fjant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fjant

Du kan också söka efter fjant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fjant

Mer information om ordet fjant:

Ordet fjant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till fjant:

Fjant har dessa synonymer: dumbom, fån, jöns, mes, pellejöns, tönt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fjant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fjant?

Följande ord rimmar med fjant: kant, pant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, chant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet fjant: fjantig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord