Klant i plural

Klant är ordet.

Plural för klant är klantar, klantarna, klantars och klantarnas.

Vad är plural för klant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet klant. Plural av klant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet klant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet klant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet klant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder klant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av klant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/klant

Du kan också söka efter klant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=klant

Mer information om ordet klant:

Ordet klant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till klant:

Klant har dessa synonymer: drulle, klåpare, tok

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet klant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på klant?

Följande ord rimmar med klant: kant, pant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet klant: klantarsel, klantarsle, klantig, klantighet och klantskalle.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord