Alant i plural

Alant är ordet.

Plural för alant är alanter, alanterna, alanters och alanternas.

Vad är plural för alant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet alant. Plural av alant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet alant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet alant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet alant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder alant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av alant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/alant

Du kan också söka efter alant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=alant

Mer information om ordet alant:

Ordet alant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på alant?

Följande ord rimmar med alant: kant, pant, sant, tant, vant, akant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet alant: galant, galanteri och nonchalant.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord