Chant i plural

Chant är ordet.

Plural för chant är chanter, chanterna, chanters och chanternas.

Vad är plural för chant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet chant. Plural av chant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet chant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet chant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet chant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder chant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av chant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/chant

Du kan också söka efter chant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=chant

Mer information om ordet chant:

Ordet chant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på chant?

Följande ord rimmar med chant: kant, pant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet chant: chantier.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord