Kant i plural

Kant är ordet.

Plural för kant är kanter, kanterna, kanters och kanternas.

Vad är plural för kant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kant. Plural av kant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kant

Du kan också söka efter kant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kant

Mer information om ordet kant:

Ordet kant består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till kant:

Kant har dessa synonymer: list, sarg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kant?

Följande ord rimmar med kant: pant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 88 ord som på något sätt liknar ordet kant Här kommer de tio första: akant, akantus, åttondelsfyrkant, backant, backantinna, badkarskant, bassängkant, bekant, bekantskap och bekantskapskrets.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord