Tant i plural

Tant är ordet.

Plural för tant är tanter, tanterna, tanters och tanternas.

Vad är plural för tant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tant. Plural av tant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tant

Du kan också söka efter tant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tant

Mer information om ordet tant:

Ordet tant består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till tant:

Tant har dessa synonymer: dam, gumma, kvinna

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tant?

Följande ord rimmar med tant: kant, pant, sant, vant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 55 ord som på något sätt liknar ordet tant Här kommer de tio första: acceptant, adjutant, adoptant, arrestant, auskultant, bambatant, bastant, debutant, dilettant och dilettantisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord