Akant i plural

Akant är ordet.

Plural för akant är akanter, akanterna, akanters och akanternas.

Vad är plural för akant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet akant. Plural av akant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet akant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet akant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet akant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder akant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av akant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/akant

Du kan också söka efter akant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=akant

Mer information om ordet akant:

Ordet akant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på akant?

Följande ord rimmar med akant: kant, pant, sant, tant, vant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet akant: akantus, takantenn och vakant.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord