Pant i plural

Pant är ordet.

Plural för pant är panter, panterna, panters och panternas.

Vad är plural för pant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pant. Plural av pant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pant

Du kan också söka efter pant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pant

Mer information om ordet pant:

Ordet pant består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till pant:

Pant har dessa synonymer: säkerhet

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet pant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på pant?

Följande ord rimmar med pant: kant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 14 ord som på något sätt liknar ordet pant Här kommer de tio första: diskrepant, frappant, ockupant, pantad, pantalonger, pantbank, panteist, panter, pantoffel och pantolla.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord