Vant i plural

Vant är ordet.

Plural för vant är vant, vanten, vants och vantens.

Vad är plural för vant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vant. Plural av vant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vant

Du kan också söka efter vant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vant

Mer information om ordet vant:

Ordet vant består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på vant?

Följande ord rimmar med vant: kant, pant, sant, tant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant, slant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 45 ord som på något sätt liknar ordet vant Här kommer de tio första: anförvant, avantgarde, avantscen, babyvante, bundsförvant, fingervante, förväntad, förväntan, förväntande och förväntansfull.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord