Slant i plural

Slant är ordet.

Plural för slant är slantar, slantarna, slantars och slantarnas.

Vad är plural för slant?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet slant. Plural av slant är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet slant.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet slant. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet slant har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder slant?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av slant så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/slant

Du kan också söka efter slant direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=slant

Mer information om ordet slant:

Ordet slant består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till slant:

Slant har dessa synonymer: mynt, peng, penning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet slant, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på slant?

Följande ord rimmar med slant: kant, pant, sant, tant, vant, akant, alant, brant, chant, fjant, grant, klant, kvant, ovant, plant.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet slant: guldslant, kopparslant, lyckoslant, silverslant, slänt, släntrande, släntras, släntskred och småslant.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord