Chantier i plural

Chantier är ordet.

Plural för chantier är chantier, chantierna, chantiers och chantiernas.

Vad är plural för chantier?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet chantier. Plural av chantier är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet chantier.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet chantier. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet chantier har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder chantier?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av chantier så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/chantier

Du kan också söka efter chantier direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=chantier

Mer information om ordet chantier:

Ordet chantier består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på chantier?

Följande ord rimmar med chantier: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord