Eker i plural

Eker är ordet.

Plural för eker är ekrar, ekrarna, ekrars och ekrarnas.

Vad är plural för eker?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eker. Plural av eker är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eker.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eker. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eker har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eker?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eker så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eker

Du kan också söka efter eker direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eker

Mer information om ordet eker:

Ordet eker består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på eker?

Följande ord rimmar med eker: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eter.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet eker: dissekerad, dissekerande och vaxblekeri.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord