Azer i plural

Azer är ordet.

Plural för azer är azerer, azererna, azerers och azerernas.

Vad är plural för azer?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet azer. Plural av azer är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet azer.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet azer. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet azer har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder azer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av azer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/azer

Du kan också söka efter azer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=azer

Mer information om ordet azer:

Ordet azer består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på azer?

Följande ord rimmar med azer: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, boer, eder, eger, eker, eter.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet azer: azerbajdzjan, azerbajdzjansk, azerbajdzjanska, azerier, azerisk, azeriska och blazer.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord