Eter i plural

Eter är ordet.

Plural för eter är etrar, etrarna, etrars och etrarnas.

Vad är plural för eter?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eter. Plural av eter är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eter.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eter. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eter har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eter?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eter så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eter

Du kan också söka efter eter direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eter

Mer information om ordet eter:

Ordet eter består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på eter?

Följande ord rimmar med eter: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 134 ord som på något sätt liknar ordet eter Här kommer de tio första: -meter, accelerometer, amperemeter, anemometer, aneroidbarometer, antigendeterminant, arbeterska, areometer, audiometer och barometer.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord