Ler i plural

Ler är ordet.

Plural för ler är ler, leren, lers och lerens.

Vad är plural för ler?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ler. Plural av ler är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ler.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ler. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ler har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ler?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ler så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ler

Du kan också söka efter ler direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ler

Mer information om ordet ler:

Ordet ler består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på ler?

Följande ord rimmar med ler: er, cer, Jer, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker, eter.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 264 ord som på något sätt liknar ordet ler Här kommer de tio första: accelerando, acceleration, accelerator, accelererad, accelererande, accelerometer, ackumulerad, ackumulerande, ackumulering och alert.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord