Mån i plural

Mån är ordet.

Plural för mån är måna.

Vad är plural för mån?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mån. Plural av mån är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mån.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mån. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mån har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder mån?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mån så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mån

Du kan också söka efter mån direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mån

Mer information om ordet mån:

Ordet mån består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till mån:

Mån har dessa synonymer: utsträckning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mån, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mån?

Följande ord rimmar med mån: dån, fån, hån, lån, nån, rån, sån, vån, från, plån, slån, spån, ifrån, terån, ändån.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 646 ord som på något sätt liknar ordet mån Här kommer de tio första: abonnemang, abonnemangsavgift, abonnemangsbiljett, abonnemangsdag, abonnemangsföreställning, abonnemangskonsert, abonnemangspris, abonnemangsvillkor, ackompanjemang och ackompanjemangsinstrument.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord