Månad i plural

Månad är ordet.

Plural för månad är månader, månaderna, månaders och månadernas.

Vad är plural för månad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet månad. Plural av månad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet månad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet månad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet månad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder månad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av månad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/månad

Du kan också söka efter månad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=månad

Mer information om ordet månad:

Ordet månad består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på månad?

Följande ord rimmar med månad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 30 ord som på något sätt liknar ordet månad Här kommer de tio första: blomstermånad, Christmånad, fyramånaders, göjemånad, gräsmånad, hömånad, höstmånad, julmånad, kalendermånad och lövmånad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord