Vad i plural

Vad är ordet.

Plural för vad är vad, vaden, vads och vadens.

Vad är plural för vad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vad. Plural av vad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vad

Du kan också söka efter vad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vad

Mer information om ordet vad:

Ordet vad består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till vad:

Vad har dessa synonymer: baksida av underben, underben, va

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vad?

Följande ord rimmar med vad: bad, kad, mad, rad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad, evad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 124 ord som på något sätt liknar ordet vad Här kommer de tio första: allvädersdäck, åskväder, axelvadd, bedrövad, begåvad, belefvad, belevad, beprövad, blåhuvad och bravad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord