Bad i plural

Bad är ordet.

Plural för bad är bad, baden, bads och badens.

Vad är plural för bad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bad. Plural av bad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bad

Du kan också söka efter bad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bad

Mer information om ordet bad:

Ordet bad består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till bad:

Bad har dessa synonymer: dopp

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bad?

Följande ord rimmar med bad: kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad, evad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 86 ord som på något sätt liknar ordet bad Här kommer de tio första: bådande, badande, badanläggning, badare, badbalja, badbassäng, badboll, badbomb, badbyxa och bädd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord