Blad i plural

Blad är ordet.

Plural för blad är blad, bladen, blads och bladens.

Vad är plural för blad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet blad. Plural av blad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet blad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet blad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet blad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder blad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/blad

Du kan också söka efter blad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blad

Mer information om ordet blad:

Ordet blad består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till blad:

Blad har dessa synonymer: ark, klinga, löv, sida

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet blad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på blad?

Följande ord rimmar med blad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, diad, duad, dyad, ekad, enad, evad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 35 ord som på något sätt liknar ordet blad Här kommer de tio första: balsamblad, bejublad, bladande, blådåre, bläddra, bläddrande, bladlav, bladlös, bladlus och brytbladskniv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord