Ark i plural

Ark är ordet.

Plural för ark är ark, arken, arks och arkens.

Vad är plural för ark?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ark. Plural av ark är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ark.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ark. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ark har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ark?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ark så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ark

Du kan också söka efter ark direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ark

Mer information om ordet ark:

Ordet ark består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till ark:

Ark har dessa synonymer: blad, papper

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ark, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ark?

Följande ord rimmar med ark: Mark, park, mark, bark, exark, knark, spark, kvark, stark, chark, flark, monark, bilpark, inspark, lekpark.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 420 ord som på något sätt liknar ordet ark Här kommer de tio första: adelsmärke, aktiemarknad, anarki, anarkisk, anarkism, anarkist, anarkistisk, anarkokapitalist, anarkokapitalistisk och ängspiplärka.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord