Monark i plural

Monark är ordet.

Plural för monark är monarker, monarkerna, monarkers och monarkernas.

Vad är plural för monark?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet monark. Plural av monark är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet monark.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet monark. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet monark har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder monark?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av monark så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/monark

Du kan också söka efter monark direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=monark

Mer information om ordet monark:

Ordet monark består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till monark:

Monark har dessa synonymer: furste, härskare, kejsare, konung, kung, regent

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet monark, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på monark?

Följande ord rimmar med monark: ark, Mark, park, mark, bark, exark, knark, spark, kvark, stark, chark, flark, bilpark, inspark, lekpark.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet monark: arvmonarki, monarki, monarkisk och monarkist.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord