Mark i plural

Mark är ordet.

Plural för mark är marker, markerna, markers och markernas.

Vad är plural för mark?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mark. Plural av mark är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mark.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mark. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mark har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mark?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mark så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mark

Du kan också söka efter mark direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mark

Mer information om ordet mark:

Ordet mark består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till mark:

Mark har dessa synonymer: jordens underlag, jordyta, land, område, terräng

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mark, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mark?

Följande ord rimmar med mark: ark, Mark, park, bark, exark, knark, spark, kvark, stark, chark, flark, monark, bilpark, inspark, lekpark.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 128 ord som på något sätt liknar ordet mark Här kommer de tio första: adelsmärke, aktiemarknad, anmärkande, anmärkning, anmärkningsvärd, arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister, arbetsmarknadspolitisk, bäckmärke och bemärkelse.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord