Land i plural

Land är ordet.

Plural för land är länder, länderna, länders och ländernas.

Vad är plural för land?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet land. Plural av land är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet land.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet land. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet land har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder land?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av land så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/land

Du kan också söka efter land direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=land

Mer information om ordet land:

Ordet land består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till land:

Land har dessa synonymer: mark, nation, rike, territorium

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet land, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på land?

Följande ord rimmar med land: and, tand, band, vand, sand, hand, rand, bland, iland, brand, grand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 521 ord som på något sätt liknar ordet land Här kommer de tio första: adlande, adressland, åländsk, åländska, ålandsrot, anfallande, ängslande, anhållande, anländande och anmälande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord