Hand i plural

Hand är ordet.

Plural för hand är händer, händerna, händers och händernas.

Vad är plural för hand?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hand. Plural av hand är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hand.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hand. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hand har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hand?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hand så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hand

Du kan också söka efter hand direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hand

Mer information om ordet hand:

Ordet hand består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till hand:

Hand har dessa synonymer: karda, labb, näve

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hand, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hand?

Följande ord rimmar med hand: and, tand, band, vand, sand, rand, land, bland, iland, brand, grand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 207 ord som på något sätt liknar ordet hand Här kommer de tio första: andrahandsbutik, andrahandsinformation, andrahandskontrakt, andrahandsval, andrahandsvara, andrahandsvärde, ansiktsbehandling, ansökningshandling, antikvitetshandlare och arkivhandling.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord