Grand i plural

Grand är ordet.

Plural för grand är grand, granden, grands och grandens.

Vad är plural för grand?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet grand. Plural av grand är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet grand.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet grand. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet grand har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder grand?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grand så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/grand

Du kan också söka efter grand direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grand

Mer information om ordet grand:

Ordet grand består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på grand?

Följande ord rimmar med grand: and, tand, band, vand, sand, hand, rand, land, bland, iland, brand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 19 ord som på något sätt liknar ordet grand Här kommer de tio första: ångrande, återvändsgränd, bakgränd, belägrande, besegrande, förskingrande, förvägrande, gränd, grandios och grandseigneur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord