And i plural

And är ordet.

Plural för and är änder, änderna, änders och ändernas.

Vad är plural för and?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet and. Plural av and är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet and.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet and. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet and har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder and?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av and så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/and

Du kan också söka efter and direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=and

Mer information om ordet and:

Ordet and består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till and:

And har dessa synonymer: knipa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet and, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på and?

Följande ord rimmar med and: tand, band, vand, sand, hand, rand, land, bland, iland, brand, grand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3747 ord som på något sätt liknar ordet and Här kommer de tio första: A-band, abdikerande, ablativändelse, abonnerande, aborterande, absorberande, abstraherande, accelerando, accelererande och accentuerande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord